Ledigt och priser 2017/2018

Lediga veckor är tomma, bokade veckor är markerade med X.
För aktuella priser, kontakta oss.t-s= veckoslut s-t=omvänt veckoslut

OBS!! I år är det byte tors-tors jul V 52 21/12-28/12 och nyårs veckan V 1 28/12-4/1 2018.  

 Vecka

 Lgh1

Lgh2

Lgh3

Lgh4

Lgh5

 Lgh6

45            
46  X  X  X  X  X
47  X  X  X  X  X  X
48  X  X  X  X  X  X
49  X  X  X  X  X  X
50  X  X  X  X  X  X
51  X  X  X  X  X  X
51-52 jul  X   X  X  X    X  X 
52-1 ny  X   X   X   X    X  X 
2                  
3            
4  Xs-t Xs-t    X s-t  X t-s  X   X
5  Xt-s  Xt-s X t-s   X t-s  X t-s  X t-s
6  X t-s  X t-s  X t-s  X t-s  X t-s  X t-s

7

 X  X  X t-s    X   X
8 sport  X  X     X  X  X   X
9 sport   X   X  X    X   X   X
10 sport  X  X  X      X  X  X
11   X  X    X  X  X t-s  X t-s
12  X  X t-s       X  X o-s
13          X  X
14   X  X  X      X   X   X
15                 
16             
17